WikiLady xin chào!

Anh/Chị hoặc doanh nghiệp của anh chị đang có các giáo trình muốn thể hiện qua hình thức khóa học trực tuyến.

Anh/Chị có khả năng, kinh nghiệm, nhiệt huyết và mong muốn phát triển sự nghiệp, thương hiệu cá nhân nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu?

Anh/Chị đã có ý tưởng xây dựng khóa học và sẵn sàng đầu tư cho ý tưởng đó?

Form đăng ký sản xuất các khóa học - video clip hướng dẫn,
dạy nghề


Tham khảo mức giá trung bình của các hạng mục của mỗi khóa học trọn vẹn (Tùy thuộc vào số lượng video, bối cảnh, yêu cầu đi lại, yêu cầu thể hiện nội dung)

Ý tưởng, kịch bản chi tiết3.000.000 – 5.000.000
Tổ chức sản xuất2.000.000 – 4.000.000
Quay phim trọn vẹn khóa học15.000.000 – 20.000.000
Dựng phim trọn vẹn khóa học5.000.000 – 10.000.000
Chụp ảnh Giảng viên, sản phẩm, nhân vật5.000.000
Thiết kế hình ảnh2.000.000 – 4.000.000
Kịch bản, thiết kế, vận hành Landing Page2.000.000 – 4.000.000
Hậu cần3.000.000 - 5.000.000

Anh/Chị cần biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ này, vui lòng liên lạc 0904813689